hsse

Thảo luận trong 'Tuyển dụng'

 1. socapnghe

  socapnghe New Member

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  HSE


  Chuyên viên Giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường

  • [*]Mục tiêu
  Trang bị kiến thức tổng hợp về các vấn đề môi trường hiện nay con người đang đối mặt.

  Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường sống và các rủi ro, mối nguy ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất.

  Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường, các mối nguy, rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro.

  Áp dụng hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

  Xây dựng sổ tay về hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

  Áp dụng đánh giá nội bộ trong các trường hợp điển hình tại doanh nghiệp.
  • [*]Phương pháp giảng dạy
  Thao tác lý thuyết

  Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình

  Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống

  Thực hành đóng vai

  Chia nhóm, thực hành đánh giá thử
  • [*]Đối tượng tham dự
  Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.

  Cán bộ quản lý nhà nước về môi trường và an toàn.

  Sinh viên năm 3, năm cuối của các trường đại học/cao đẳng, sinh viên mới ra trường các ngành về môi trường và An toàn.

  Cán bộ làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau muốn tìm kiếm cơ hội việc làm HSE
  • [*]Nội dung
  PHẦN I: MỞ ĐẦU

  Module 1. Tổng quan về HSE
  • [*]Giới thiệu về công việc quản lý an toàn, vệ sinh lao động và môi trường[*]Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
  PHẦN 2: HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  Module 2. Hệ thống pháp luật và quản lý môi trường trong doanh nghiệp
  • [*]Tổng quan về vấn đề ô nhiễm môi trường, môi trường tại doanh nghiệp[*]Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.[*]Hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi trường: Báo cáo ĐTM, đề án BVMT, đăng ký kế hoạch BVMT, báo cáo giám sát môi trường, xin phép khai thác nước dưới đất.[*]Thực hiện quản lý chất thải công nghiệp: nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.[*]Hướng dẫn nhận diện các khía cạnh môi trường và đánh giá tác động theo
  ISO 14001:2015

  PHẦN 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

  Module 3. Các khái niệm cơ bản trong an toàn – vệ sinh lao động
  • [*]Khái niệm về bảo hộ lao động (BHLĐ)[*]An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh lao động (VSLĐ)[*]Yếu tố nguy hiểm (YTNH) và yếu tố có hại (YTCH)[*]Kỹ thuật an toàn (KTAT) và Vệ sinh lao động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại[*]TNLĐ và chấn thương trong SXCN[*]Vùng nguy hiểm, Khoảng cách an toàn[*]Công việc có yêu cầu nghiệm ngặc, công việc nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm và công việc đặc biệt nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm[*]Nguyên nhân gây TNLĐ[*]Cơ cấu che chắn, bảo vệ, Cơ cấu phòng ngừa[*]Tín hiệu an toàn, dấu hiệu an toàn[*]Phân loại tai nạn…
  Module 4. Hệ thống pháp luật và quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
  • [*]Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động[*]Hướng dẫn tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp[*]Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.[*]Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.
  Module 5. Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro
  • [*]Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007[*]Các biện pháp kiểm soát
  Module 6. Các kỹ thuật an toàn
  • [*]An toàn không gian hạn chế[*]An toàn làm việc trên cao[*]An toàn điện[*]An toàn hóa chất[*]An toàn thiết bị nâng chuyển[*]An toàn thiết bị chịu áp lực[*]An toàn phòng chống cháy- nổ[*]An toàn làm việc thiết bị cầm tay
  PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN – SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

  Module 7. Hướng dẫn Đánh giá sự tuân thủ an toàn – sức khỏe – môi trường
  • [*]Hướng dẫn đánh giá sự tuân thủ luật an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp[*]Hướng dấn đánh sự tuân thủ luật môi trường[*]Hướng dẫn lập checklist đánh giá sự tuân thủ trong doanh nghiệp[*]Hướng dẫn chuẩn bị các hồ sơ tài liệu cần thiết để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và môi trường
  5. Các chứng chỉ sau khóa học
  • [*]Chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm II có thời hạn 2 năm theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP[*]Chứng chỉ: Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE)
  6. Học phí: 1.700.000 đồng/học viên

  7. Giảng viên: Học viên được học trực tiếp từ các giảng viên có trên 10 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn quản lý chất lượng, môi trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, đây còn là những chuyên gia làm việc và học tập trong môi trường đa quốc gia nên sẽ chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn rất hữu ích cho học viên.

  [​IMG]

  Ngoài các khóa học trên Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tếcòn đào tạo những khóa học sau:

  1. Khóa đào tạo Chuyên gia HSE -Môi trường, An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp

  2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Xây dựng và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm
  3. Khóa học nghiệp vụ tư vấn môi trường


  4. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

  5. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015

  6. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007

  7. Xây dựng và Đánh giá HTQL Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường ( QHSE)
  8. Khóa học vận hành xử lý nước thải và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Chia sẻ trang này